Beräkna och visa all skatt

Denna sammanställning visar hur mycket du betalar i skatter och avgifter, ditt bidrag till finansieringen av Sveriges offentliga utgifter.

Våra folkvalda har skapat ett komplext fångstnät för att håva in så mycket som möjligt. Det gäller både avgifter och skatter. Den gamla fastighetsskatten har blivit en fastighetsavgift... Vi tycker att allt är 'skatt' men redovisar naturligtvis delarna separat i cirkeldiagrammen som visar vad just du betalar.

Fyll i dina uppgifter. Beräkningen sker direkt i webbläsaren. Inget material skickas till server eller sparas på annat sätt.

Månadslön: kr
Avdragen skatt enligt lönebesked: kr


Andel i % av din nettolön som används för (genomsnitt för Sverige inlagda som förvalda värden)
% Boendekostnader inkl hyra, ränta o amortering
% Konsumtion (utom mat och energi)
% Konsumtion av mat
% Konsumtion av energi (bensin, el, gas, uppvärmning)
Sparande per månad. Räknas fram.
Fastighetsskatt. Ange antal fastigheter, delägare kan ange t ex 0,5.Tycker du att det var mycket skatt?

Tyvärr är beräkningen sannolikt i underkant. Följande skatter, har vi INTE räknat med:

Vi har inte heller räknat med de avgifter som det offentliga Sverige tar ut. Dessa avgifter tas ut av de institutioner du finansierat med dina skatter. Det kan t ex vara: Dessutom kan man fundera på annan avgiftsbelagd kommunal service, t ex kommunal sophantering. Kommunen, som du finansierar med dina skattepengar, debiterar sophanteringen separat. Dessutom får du betala moms på sophanteringsavgiften.


Felkällor

Vi har ansträngt oss för att göra denna beräkning så exakt som möjligt, men skatt är individuellt. Modellen vi använder gäller för löntagare. Ungdomar, pensionärer och egenföretagare har delvis andra skattesatser.

Vid beräkning av sociala avgifter har vi använt Ekonomifaktas underlag som gäller merparten av alla löntagare och där ingår premie för avtalspension. TGL och AGS är dock ej medräknade.


Länkar och referenser

Här återfinns matnyttig information om skatter och avgifter samt underlag för de skattesatser och snittvärden vi använt.

Modellen framtagen av osminkat.com
Denna sida får gärna citeras och länkas till. Källan skall alltid anges.